Propozice

1. ročník Beskydský Dogmaraton 2019

Informace

Termín: sobota 21.09.2019

Objekt: PZKO Třinec – Guty

Adresa: Guty 76, Třinec 73961 – www.1url.cz/CtbbG (odkaz na mapy.cz) 

Pořadatel: Triventum SGT s.r.o., Konská 332, Třinec 73961

Pravidla: dle soutěžního řádu dog-trekkingu

Trasa a časové limity

Dogmaraton – cca 42km, 13 hod

Short – cca 24km, 8 hod

Podmínky pro účast závodníků

Každý účastník ručí za škody způsobené svým psem. Účastník se musí zaručit, že je pes zdravý a prokázat se platným očkovacím průkazem, ve kterém je platné očkování proti vzteklině. Start bude povolen pouze za dodržení všech ustanovení zákona č. 246/1992 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) a č. 77/2004 Sb. v platném znění. Zahraniční účastníci musí předložit platný pas zvířete v zájmovém chovu.

Přihlášky a startovné

Přihlášku vyplníte v sekci "přihláška"

Přihláška musí obsahovat ↓↓↓

 • Výběr trati (maraton nebo short)
 • Jméno a příjmení psovoda
 • Jméno psa
 • Rasu psa
 • Datum narození psovoda
 • Telefonický kontakt
 • Adresu
 • Email
 • Výběr jídla po závodě (s masem nebo vegetarianské)
 •  

Závodníci z České republiky i zahraničí platí startovné výhradně převodem. Platební instrukce jsou uvedeny v sekci přihláška. Zkontrolovat stav vaši registrace a platby startovného můžete ve startovní listině.

Dogmaraton – 300,-

Obsahuje: Hlavní jídlo po závodě, občerstvení na živé kontrole, mapu trasy, itinerář, startovací kartu, dárkovou tašku, slosování do tomboly

Short – 200,-

Obsahuje: Hlavní jídlo po závodě, mapu trasy, itinerář, startovací kartu, dárkovou tašku, slosování do tomboly

Kategorie

Dogmaraton: muži/ženy

Short: muži/ženy 

Uzávěrka přihlášek

Dogmaraton – 15.08.2019

Short – 15.08.2019

Prezence a kontrola očkovacích průkazů

Bude probíhat na startu

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 od 06:00 do 09:00

Short – sobota 21.09.2019 od 07:00 do 10:00

Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu se nezúčastní. Závodníci obdrží mapu závodu dle kategorií velikosti A4, itinerář a startovací kartu.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, kontrolních bodech, nouzové telefonní číslo a další informace. Kdo nestihne briefing, dostane stručné informace na startu.

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 v 6:30 hod.

Short – sobota 21.09.2019 v 7:30 hod.

Start

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 od 07:00 do 09:00

Short – sobota 21.09.2019 od 08:00 do 10:00

Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí v časovém intervalu nejméně 1 minuty, čas startu jim bude zapsán na startovní kartu. Do cíle je třeba dorazit u Dogmaratonu nejpozději v sobotu 21.09.2019 v 22:00 hod. a u Shortu v sobotu 21.09.2019 v 18:00 hod.

Trasa

Povede po turistických značkách a individuálním značení pořadatelů v CHKO Beskydy. Cestou budete moci obdivovat četné přírodní zajímavosti.

Mapa

Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci, příp. dle vlastního uvážení – KČT č.97

Kontrolní body

Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Alespoň na jednom kontrolním bodu bude „živá kontrola“. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Povinná výbava

Bude kontrolována na startu a může být kontrolována kdekoli na trati i po příchodu do cíle!

Dogmaraton

 • Strava a láhev s vodou pro psa
 • Miska pro psa
 • Mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • Lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • Dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať

Short

 • Strava a láhev s vodou pro psa
 • Miska pro psa
 • Mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • Lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • Dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať

Doporučená výbava

 • Nabitý mobilní telefon
 • Čelová svítilna nebo baterka
 • Zahraničním účastníkům je doporučeno uzavřít pojištění léčebných náhrad

Ubytování

Individuálně v ubytovacích zařízeních v blízkém či vzdálenějším okolí – např. Gutská Krčma, Gutská Bašta, Penzion Grunt Řeka, Penzion Tyra, Penzion u Haliny, Chata Javorový vrch, Penzion na Cymbálku, Penzion Zátiší, Penzion Tošanovice, Penzion Koliba 

Vyhlášení výsledků

Dogmaraton – sobota 21.09.2019 v 18:00

Short – sobota 21.09.2019 v 16:30

Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (pokud není na místě dohodnuto s pořadatelem jinak).

Další informace

 • Pes musí být po celou dobu závodu na vodítku (šnůře atp.), volný pohyb psů není možný
 • Závodníci jsou při Dogmaratonu a Shortu odkázáni sami na sebe, do závodu vstupují na vlastní nebezpečí
 • Závodník, který odstoupí z trasy, je o tom povinen informovat pořadatele na nouzovém telefonu či osobně v areálu PZKO Třinec – Guty
 • Závodník mladší 15 let se může akce zúčastnit pouze v doprovodu dospělé osoby
 • Závodníci ve věku 15-18 let předloží u prezence písemný souhlas rodičů nebo budou doprovázeni přímo rodičem, jinak nebudou moci odstartovat.
 • Trasa prochází Chráněnou krajinou oblastí Moravskoslezských Beskyd, pevně věříme, že ohleduplné chování k přírodě je pro všechny závodníky samozřejmostí
 • Případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit pořadateli osobně nebo telefonicky nejpozději do 15:00 v sobotu 21.09.2019
 • Pro nezávodící psy, které závodníci ponechají v průběhu závodu v areálu PZKO Třinec – Guty, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen pořadatelům.
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.