PROPOZICE

MINI

6.5 Km
290 m
6 hod.

SHORT

23 Km
990 m
10 hod.

DOGMARATON

42.4 Km
1800 m
12 hod.

    PROGRAM

Start závodu DOGMARATON — 07:00 – 09:00

Start závodu SHORT — 08:00 – 10:00

Start závodu MINI — 10:00 – 12:00

Vyhlášení výsledků MINI — 14:00

Vyhlášení výsledků SHORT — 15:00

Vyhlášení výsledků DOGMARATON — 16:00

TOMBOLA — 17:00

Dr. Ong — 18:00

Křídla — 20:00

Změny v programu a časovém harmonogramu vyhrazeny. V případě nepříznivého počasí může veškerý kulturní program probíhat uvnitř budovy.
Změny v programu se vzhledem k vývoji epidemiologické či jiné mimořádné situace v MSK, budou řídit nařízením KHS či jiných státních orgánů a mohou se změnit i v den závodu.

Registrace a startovné

Registraci vyplníte zde → REGISTRACE NA ZÁVOD
Startovné hradí závodníci z České republiky i zahraničí výhradně převodem. Platební instrukce jsou uvedeny v sekci registrace.
Zkontrolovat stav vaší registrace a úspěšné platby startovného můžete ve startovní listině.

Co získám v rámci registrace?
 • startovací kartu
 • mapu trasy
 • itinerář
 • profesionální elektronické měření času pomocí čipu
 • online výsledky
 • pamětní list s výsledným časem ke stažení na webu provozovatele časomíry i emailem po závodě
 • občerstvení v průběhu závodu (na trasách Dogmaraton a Short)
 • občerstvení po závodě (hlavní jídlo dle výběru při registraci)
 • finisherskou dárkovou tašku
 • slosování do tomboly
 • vstup zdarma na kulturní program
 • masáže po závodě zdarma
 • zázemí v areálu závodu (toalety, sprchy, medic point)
 • parkování a možnost stanování v areálu zdarma
Podmínky pro účast závodníků

Každý účastník odesláním registrace souhlasí s prohlášením účastníka závodu Beskydský Dogmaraton.
Věk závodníka nebo psa v den závodu
Závodník je starší 18 let. Osoby mladší 15 let se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby starší 15 let, které však nedosahují věku 18 let, se Beskydského Dogmaratonu můžou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo s písemným souhlasem svých zákonných zástupců. Písemný souhlas musí obsahovat iniciály soutěžícího, k jakému účelu je souhlas sepsán, kdo souhlas poskytuje a v jakém vztahu je se soutěžícím. Podpis na písemném souhlasu je notářsky či na check pointu České Pošty ověřený. Zákonný zástupce nebo rodič na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého.
Pes který startuje v závodě musí být starší 18 měsíců.

Trasa a časové limity

Dogmaraton – cca 42 km / 1840m, 12 hod
Short – cca 23 km / 950m, 10 hod
Mini – cca 6,5 km / 300m, 6 hod

Maraton TRAIL (běh bez psa) – cca 42 km / 1840m, 12 hod
Short TRAIL (běh bez psa) – cca 23 km / 950m, 10 hod
Mini TRAIL (běh bez psa) – cca 6,5 km / 300m, 6 hod

Rozdělení kategorií

Dogmaraton: muži, ženy
Short: muži, ženy
Mini: muži, ženy, dorostenci (15 – 17 let), starší žáci (11 – 14 let), mladší žáci (7 – 10 let)

Maraton TRAIL (běh bez psa): muži, ženy
Short TRAIL (běh bez psa): muži, ženy
Mini TRAIL (běh bez psa): muži, ženy

Doplnění Mini:

V případě, že v den závodu odstartuje v jednotlivých mládežnických kategoriích méně než 6 závodníků, tak se daná kategorie automaticky slučuje s tou vyšší. Tedy mladší žáci se staršími žáky, starší žáci s dorostenci nebo dorostenci s kategorií muži, ženy.

Pokud by dohromady v kategoriích mladší i starší žáci odstartovalo méně než 6 závodníků, tak se obě spojují s kategorii dorostenci.

Pokud napříč všemi mládežnickými kategoriemi odstartuje méně než 6 závodníků, tak se slučují všechny s kategorií muži nebo ženy, dle pohlaví závodníků.

Zařazení do dané kategorie odpovídá věku závodníka v den závodu.

Kategorie mladší žáci, starší žáci a dorostenci nejsou rozděleny dle pohlaví, ale jsou to kategorie smíšené.

 

Uzávěrka přihlášek

Registrace přijímáme pro všechny kategorie do 28.08.2023.

Prezence a kontrola očkovacích průkazů bude probíhat na startu

Dogmaraton – V den závodu od 06:00 do 09:00
Short – V den závodu od 07:00 do 10:00
Mini – V den závodu od 9:00 do 12:00
Při prezenci budou kontrolovány očkovací průkazy psů, celkový zdravotní stav psa a Europasy (zahraničním závodníkům!!!), i těch, kteří se budou pohybovat v areálu a závodu se nezúčastní. Závodníci obdrží mapu závodu dle kategorií velikosti A3 nebo A4, itinerář, startovací kartu a čip.

Briefing

Účastníci se při briefingu dozví podrobnosti o trati, kontrolních bodech, nouzové telefonní číslo a další informace. Kdo nestihne briefing, může si vyžádat stručné informace na startu.
Dogmaraton / Maraton TRAIL – V den závodu v 6:45 hod.
Short / Short TRAIL – V den závodu v 7:45 hod.
Mini / Mini TRAIL – Bez briefingu (stručné informace si závodníci mohou vyžádat na startu)

Start

Dogmaraton / Maraton TRAIL – V den závodu od 07:00 do 09:00
Short / Short TRAIL – V den závodu od 08:00 do 10:00
Mini / Mini TRAIL – V den závodu od 10:00 do 12:00
Závodníci v tomto časovém okně startují v libovolném pořadí, čas startu jim bude změřen elektronicky pomocí čipu.

Trasa

Povede po turistických značkách a individuálním značení pořadatelů v CHKO Beskydy. Cestou budete moci obdivovat četné přírodní zajímavosti.

Mapa

Potřebný výřez obdrží každý závodník při prezenci, příp. dle vlastního uvážení – KČT č.97
Kontrolní body
Na trati bude několik kontrolních bodů s kleštičkami, jimiž si závodník do startovací karty označí návštěvu kontrolního bodu. Na některých kontrolních bodech bude „živá kontrola“. Náhodné kontroly se zaměří zejména na dodržování zákazu volného pohybu psů v závodě a na kontrolu povinné výbavy.

Trasa Mini je každý rok stejná a mapa je k dispozici zde → MAPA TRASA MINI

Trasy kategorií Short / Short TRAIL a Dogmaraton / Maraton TRAIL budou zveřejněny pár dní před závodem na Facebookových stránkách závodu a každý závodník je obdrží i do emailu, který uvedl při registraci.

Povinná výbava - Dogmaraton i Short
 • nabitý mobilní telefon
 • průkaz pojištěnce
 • čelová svítilna nebo baterka
 • miska a láhev s vodou pro psa (0,5l/pes)
 • láhev s vodou pro závodníka (objem dle uvážení závodníka min. však 0,5l)
 • mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)
 • lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať

Může být namátkou kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle! Tyká se také kategorií ve kterých startují běžci bez psa!

 

Doporučená výbava - Dogmaraton i Short
 • strava pro závodníka a psa
 • nainstalovaná aplikace Záchranka
 • náhradní baterie do čelové svítilny nebo baterky
 • nabitá power banka pro případ vybití telefonu
 • zahraničním účastníkům je doporučeno uzavřít pojištění léčebných náhrad
Povinná výbava - Mini
 • nabitý mobilní telefon
 • průkaz pojištěnce
 • mapa, itinerář, startovací karta (obdrží účastník při prezenci)

Může být namátkou kontrolována na startu, kdekoli na trati i po příchodu do cíle! Tyká se také kategorií ve kterých startují běžci bez psa!

Doporučená výbava - Mini
 • miska a láhev s vodou pro psa (0,5l/pes)
 • láhev s vodou pro závodníka (objem dle uvážení závodníka min. však 0,5l)
  lékárnička (1x obvaz hotový, 1x elastické obinadlo, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická folie)
 • dvě botičky pro každého psa s kterým závodník vyráží na trať
 • nainstalovaná aplikace Záchranka
 • nabitá power banka pro případ vybití telefonu
 • zahraničním účastníkům je doporučeno uzavřít pojištění léčebných náhrad
Vyhlášení výsledků

Mini / Mini TRAIL – V den závodu v 14:00
Short / Short TRAIL – V den závodu v 15:00
Dogmaraton / Maraton TRAIL – V den závodu v 16:00
Ceny si budou účastníci přebírat výhradně osobně v době určené pořadatelem. Kdo se vyhlášení nezúčastní, ztrácí nárok na ceny (pokud není na místě s pořadatelem dohodnuto jinak).

Tombola

Do tomboly jsou automaticky slosováni všichni závodníci, kteří odevzdali své číslo ze startovací karty pořadatelům a osobně budou přítomni v době předávání cen v den závodu v 17:00. Do tomboly se závodníci přihlásí tak, že do 17:00 přijdou za pořadateli do prostoru cíle a ti jim z rohu startovací karty odstřihnou jejich číslo (pokud tak neučinili při doběhnutí).

Ubytování

Ubytování je po dohodě s pořadatelem možné i v místě konání akce (dvě chatky pro 6 osob). Dále můžete případně přespat v autě na parkovišti nebo si postavit stan u auta v areálu a odjet až v neděli. Také jsme vám vypsali pár tipů na ubytování v blízkém okolí, které jsou tzv. „pet friendly“ – např.  Gutská Bašta, Gutská Krčma, Penzion Grunt ŘekaPenzion TyraPenzion u HalinyChata Javorový vrchPenzion na CymbálkuPenzion ZátišíPenzion TošanovicePenzion Koliba

Parkování

Parkování je možné přímo v areálu PZKO Třinec – Guty na vyznačené ploše Parkoviště č. 1. Po naplnění kapacity parkoviště v areálu budou auta odkloněny na druhé parkoviště, které je ve vzdálenosti cca 500m od areálu Parkoviště č. 2.